Yeni ve Modern bebek isimleri

Bebeğine isim arayışı içinde olan anne babalar sizler için En değişik bebek isimleri ve anlamları 2019 isim galerimizi bir araya getirdik.
Aden (Kız&Erkek) Arapça: Cennet bahçesi.

Açangül: Açılan gül çiçeği.

Açelya: Fundagillerden çok renkli çiçekler açan bitki.

Açılay: Ay’ın şekilleri, yansıması.

Adal: Ün kazan.

Afet: Ortalığı birbirine katacak kadar güzel kadın.

Nadir Bulunan Kız Ve Erkek Bebek İsimleri Tıklayınız
Afife: Namuslu, namusuna çok…

Ahuse Coşkulu güzellik

Ahsen Çok güzel, olağanüstü güzel.

Ahu Ceylan, karaca 2.Çok güzel,ince,zarif kadın.

Ahueda: Nazlı güzel.

Ahuela: Çok güzel gözlü

Ahugül: Çok güzel.

Ahugüzar: Becerikli güzel.

bebek_isimleri_2015 (1)Ahunaz: Nazlı güzel,nazenin.

Ahunisa: Çok güzel kadın.

Ahunur: Göz kamaştıran güzelliğe sahip olan.

Ahuse: Coşkulu güzellik

Ahuşen: Güzel ve neşeli.

Ajda: Filiz,sürgün. Çok genç.

Ajlan: Hızlı, çabuk, telaşlı

Akasya: Güzel kokulu bir süs bitkisi.

Akel: Eli uğurlu anlamında.

Akgün: Parlak gün, uğurlu gün, ışıklı.

Aksev: Aydınlığı sev,ışık saç.

Aksu: Anadolu’da değişik boylarda bir çok akarsuyun adı.

Aktan: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan.

Ala: Ela karışık renkli, alaca; Benekli; Tam olgunlaşmamış, yarı olmuş.

Alagül: Çok renkli gül.

Alçiçek: Kırmızı çiçek.

Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş.

Aleda: Nazlı, kaprisli

Alev: Yanan cisimlerin görüntüsünü tarif etmek için kullanılan bir kelime.

Aleyna: Bizim üzerimize olsun.

Algin: Birine gönül vermiş, vurgun, tutkun.

Algül: Kırmızı gül. Gül kırmızısı.

Alim: Gözü gönlü çeken nitelik, çekicilik, gönül çelen güzellik, alben

Alkim: Gökkuşağı.

Alkız: Kırmızı yanaklı,sağlıklı kız.

Alpike: Kahraman kraliçe.

Altin: Yüksek değerli bir maden

Açılay: Ay’ın şekilleri, yansıması

Aktan: Ak renkli tan; Kutlu tan, uğurlu tan

Alçin: Kızıl renkli küçük bir kuş

Asya: Dünyanın en büyük kıtası

Ayda: Dere kıyılarında yetişen bir bitki

Ayşıl: Ay ışığı

Alin (Kız) Fransız: Kibar zarif narin.

Alkım (Erkek) Türkçe: Gökkuşağı

Almina (Kız) Osmanlıca: Güneş tutulmasındaki kızıllığa verilen ad.

Anka (Kız) Kökeni bilinmiyor: Masallarda adı geçen ve gerçekte var olmayan büyük bir efsanevî kuş.

Aral (Erkek) Türkçe: Takım ada

Arel (Erkek) Türkçe: Temiz dürüst.

Arden (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Bolluk bereket.

Asel (Kız) Arapça: Cennetteki dört ırmaktan biri bal ırmağı.

Ayet (Erkek) Arapça: Kur’anıkerim surelerini oluşturan cümlelerden her biri.

Ayliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: Ay parıltısı

Aymira(Kız) Kökeni bilinmiyor: Ayın etrafındaki kızıllık.

Aytun (Erkek) Türkçe: Geceyi aydınlatan.

Ayza (Kız) Kökeni Bilinmiyor: Ay gibi güzel yüzlü kız

bebek_isimleri_2015 (2)Baler (Erkek) Türkçe: Tatlı dilli, cana yakın kimse

Balın: Yar, sevgili

Belde: Memleket

Bade Aşk, kutsal sevgi

Bahar Yazla kış arasında olan mevsim

Balca Bal gibi, bala benzer

Balın Yar, sevgili

Banu Prenses; Hanımefendi

Başak Arpa çavdar gibi ekinlerin tanelerini taşıyan baş kısmı

Bediz Resim, tasvir, süs, bezek

Begüm Hanım; Timuroğulları’ndan gelen prenses

Belgi İşaret

Belgin Kesin ve eksiksiz belirlenen

Beliz İşaret, iz; alamet

Benek Namuslu kadın

Bengi Ölümsüz, sonsuz

Bengisu Ölümsüzlük suyu

Beniz Yüz

Berin En yüksek, en ulu anlamında

Berna Bağlı, bağlanmış; Genç, körpe, delikanlı

Berrak Duru

Berran Keskin, kesici

Betül Erkeklerden çekinen namuslu kadın

Beyza Çok beyaz, lekesiz

Bihter Daha iyi, en iyi

Bike Evlenmemiş, çocuğu olmamış kadın

Bilge Çok bilgili ve bilgisini yararlı kullanan kişi

Bilhan Çok bilgili

Billur Pek duru, pürüzsüz

Bingül BİN+GÜL=Gülü bol; Gül bahçesi

Binnaz BİN+NAZ= Çok nazlı

Binnur BİN+NUR=Çok ışıklı, ışığı gür

Birsen Yanlız sen

Buket Çiçek demeti

Burcu Güzel koku, ıtır

İslami Kız İsimleri Tıklayınız
Burçak Bir bitki

Burçin Dişi geyik

Buğra Dişi deve

Buse Öpücük

Büküm Bükme eylemi

Büşra Müjde, sevinçli haber

Beliz: İşaret, iz

Benan; Parmak uçları

Benay: ay gibiyim

Barkın (Erkek) Tükçe: Gezgin, Seyyah, Sürekli gezip dolaşan.

Baha: Kıymet, değer, para.

Baler: Tatlı dilli, cana yakın

bebek_isimleri_2015 (3)Balkı: Şimşek, ışık, parlayış.

Baran: Direnci kıran güç, ulu, yüksek.

Baray: Sonsuzluk.

Barbaros: Kızıl sakal.

Barin: Güç ve kuvvet.

Barın: Güç Kuvvet.

Barış: Sulh.

Barış: Sulh.

Barkan: Çölde oluşan küçük kum kitlesi.

Barkın: Gezmek, görmek, gezgin.

Barlas: Kahraman.

Bars: Kaplan benzeri yırtıcı hayvan.

Bartu: En eski Türk hanlarından biri.

Başer: Başta Gelen.

Batı: Güneşin Battığı Yön.

Batıhan: Batı’nın hükümdarı, hanı.

Batıray: Ay gibi yiğit.

Batuğ: Üstün olan, yiğit. Az.

Batuhan: Yiğit hükümdar.

Batur: Yiğit, yürekli, bahadır.

Belda (Kız) Osmanlıca: Asıl Kan,Soylu,Kan

Berfin (Kız) Farsça: Tertemiz, kar gibi beyaz.

Beliz (Kız) Kökeni bilinmiyor: İşaret, im, iz

Berfu (Kız) Farsça: Kar tanesi. 22-Bera (Erkek) Arapça: 1. Fazilet. 2. Seçkin olma vasfı. 3. Olgunluk.

Bige (Kız) Türkçe: Evlenmemiş, çocuğu olmamış

Bigem (Kız) Türkçe: Bilgili, çok bilen. İyi ahlaklı, olgun ve örnek kimse.

Bilun (Kız) Kökeni bilinmiyor: Yarım Ay

Biricik (Kız) Türkçe: Tek, bir tane, emsalsiz

Buğlem (Kız) Arapça: Cenneti müjdeleyen melek

En Güzel Çift İsimler 2015 Tıklayınız

Buğu (Kız) Türkçe: Su buharı

Çağkan (Erkek) Türkçe: Çalışkan, Hareketli, Canlı; Su Gibi Akan, Dinamik, Enerjik, Etkin

Çağıl (Kız) Türkçe: Çağlayan suyun sesin

Çise (Kız) Türkçe: İnce yağmur, çisenti.

Çisil (Kız) Kökeni bilinmiyor: İnce yağmur.

Dalya (Kız) Türkçe: Yıldız çiçeği

Delfin (Kız) Yunanca: Suda yaşayan memeli. (Yunus

Damla: Çok küçük miktarda su. Çok az

Defne: Yaprakları güzel kokulu, yaz-kış yeşil olan bir bitki.

Demet: Çiçek bağlamı, deste

bebek_isimleri_2015 (4)Demi: Kadife,şeftali gibi şeylerin üzerinde bulunan ince tüy.

Deniz: Yeryüzünün çoğunu örten engin su.

Deren: Toplayan, düzenleyen, pekiştiren.

Derin: Sığ olmayan.

Deryanur: Bilgisiyle ışık saçan.

Derya: Büyük deniz anlamında.

Desen: Çiçek, çizgi gibi süs şekilleri.

Deste: Bağlam, demet.

Destegül: Mevlevi dervişlerinin giydiği ince kumaştan yelek. Bağlanmış gül demeti.

Devin: Hareket, kımıldanış.

Dilay (Kız) Türkçe: Gönlü ay gibi parlak, ışıklı olan / ışıl ışıl berrak konuşan

Diyar (Kız&Erkek) Kökeni bilinmiyor: Memleket

Dora (Kız&Erkek) Türkçe:1. En yüksek yer, uç.2. Bir şeyin üst kısmı, yukarısı, tepe.3. Dağ doruğu

Elis (Kız) Arapça : Güzel kokulu bir çicek.

Elisa (Kız) Almanca:Elisa = Elyesa: Benî İsrail Peygamberlerindendir. Benî İsrail ise; günden güne Kitabullah’ı dinlemez olmuştu. Cenab-ı Hak Asuriye Devleti’ni onlara musallat eyledi.

Eliz (Kız) Türkçe: El izi

Elvin (Kız) Arapça: Cennet çiceği, Gökkuşağının her bir tayfına verilen isim, Sıcak

Erim (Erkek) Türkçe:1. Bir şeyin erebileceği uzaklık. 2. Vakıf olmak, yetmek.

Esila (Kız) Arapça:”esila” ise zeval vaktinden gurup vaktine kadar demektir. Bu, öğle namazı ile ikindi namazını kapsar.

Fuşya (Kız) Alman: Bir süs çİçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk.

Gazel (Kız&Erkek) Arapça: Divan, Fars ve Arap edebiyatlarında en yaygın nazım şekli.

Gupse (Kız&Erkek) Çerkezce: Gönülden olan, candan, sevecen.

Gurur (Kız&Erkek) Türkçe: Özsaygı – İçdeğer

bebek_isimleri_2015 (5)Gulin (Kız) Türkçe: Güle ait olan, gülden gelen

Günce (Kız) Türkçe: Günlük, günlük yazılan anı.

Güneş (Kız&Erkek) Türkçe: Çevresindeki sisteme ait gezegenlerin etrafında döndüğü, ışık ve ısı yayan büyük gök cismi

Güz (Kız&Erkek) Türkçe: Sonbahar

Han (Ekek) Türkçe: Hükümdar

Hare (Kız) Farsça: Sert taş, kaya

Hayal (Kız) Arapça: İnsanın kafasında canlandırdığı şey

Hayat (Kız&Erkek) Arapça: Dirilik-canlılık

Hevin (Kız) Kürtçe: Aşk-sevda

Helin: Yuva

Hüma: Efsanelerde geçen, yere konmayıp sürekli gökte kaldığına inanılan cennet kuşu

Işık (Kız&Erkek) Türkçe: Cisimleri görmemizi sağlayan ışıma, aydınlık,

Iraz (Kız) Türkçe: uzak,ırak

İlkim (Kız&Erkek) Türkçe: İlk doğan çocuklara verilen ad

İzem (Kız&Erkek) Arapça :Büyüklük, ululuk

Karan (Erkek) Türkçe: Kahraman, yürekli

Kayla (Kız) Yunanca:Kötülükten uzak, masum

Laden (Kız) Farsça: Akdeniz ülkelerinde yetişen tüylü ve genellikle yapışkan yapraklı, beyaz veya pembe çiçekli, reçinesi hekimlikte kullanılan bir bitki

Lal (Kız) Türkçe: Dili tutulmuş, konuşamaz hâle gelmiş, dilsiz.

Lavin (Kız) İsveçce: Çığ, heyelan.

Lebriz (Kız) Farsça: Ağzına dek dolu, taşan

Lina (Kız) Arapça Cennet bahçesindeki bir meyva.

Lila (Kız) Türkçe: Vişneçürüğü leylak rengi

Loya (Kız) Lazca : Tatlı anlamındadır

Melsa (Kız) Arapça: Pürüzsüz düz yer

Meyra (Kız) Kökeni bilinmiyor : Parıldayan Işık

Mira (Kız) Latince: Bir kuyruklu yıldız adı

Miray (Kız) Farsça: Ayın ilk günleri

Narin (Kız) Farsça :İnce, zarif yapılı, nazik. Zayıf çelimsiz

Nefes (Kız) Farsça: Hayat yaşam kaynağı

Öniz (Kız&Erkek) Türkçe: Daha Önce İz Bırakmış

Övünç (Kız&Erkek) Türkçe:Övünme Sebebi

Özde (Kız&Erkek) Türkçe: Bir kimsenin benliğinde, manevi varlığında olan

Pamir (Erkek) Türkçe: Orta Asya’da yükseltisi 7000 m’yi geçen yüksek dağlık külle

Pera (Kız) Yunanca: Osmanlı döneminde Beyoğlu yakasına verilen ad.Yunanca “öte, ötesi” anlamına gelir.

Peri (Kız) Farsça: Dişi cin (güzel ve iyilik severlik sembolü olarak kabul edilirler). 2. Güzel kadın veya kız.

Perçem (Kız) Farsça: 1. Kâkül. Yele

Pırıl (Kız) Türkçe: Işıklı, Çok Parlak; Çok Temiz, Saf; Eksiksiz, Tam

Pinhan (Kız) Farsça: Gizli

Polen (Kız) Fransızca: Çiçek tozu

Rengin (Kız) Farça :1. Renkli, parlak renkli. 2. Güzel, hoş. Süslü.

bebek_isimleri_2015 (6)Renk (Kız) Farsça:cisimler tarafından yansılanan ışığın gözde oluşturduğu duyum

Roman (Erkek) Latin-Amerika: Olmuş veya olması mümkün bir olayla birbirlerine bağlanmış çeşitli insanların, ailelerin, cemiyetlerin başlarından geçen çeşitli hadiseleri tafsilatıyla hikaye eden edebi eser.

Sare (Kız) Osmanlıca: Saf,temiz,kalabalık,topluluk anlamları da var

Serra (Kız) Arapça: Genişlik, kolaylık

Simin (Kız) Farsça: Gümüşten, gümüş gibi, gümüşe benzeyen parlak ışıltı

Şiir (Kız) Farsça: Bir Edebi Söz Sanatı, Özlü ve Uyaklı Anlatım Biçimi, Manzume;
Düşündüren, Duygulandıran, Etkileyen

Tanem (Kız) Türkçe: Benim Tanem, birtanem

Tansu (Kız&Erkek) Türkçe: Şafağın aydınlattığı su

Tardu (Kız&Erkek): Türkçe: Armağan, hediye

Tayga (Erkek) Türk ve Moğol: Avrupadan Doğu Asyaya kesintisiz uzanan orman

Umay (Kız) Türkçe: 1. Devlet kuşu.

Uras-Uraz (Erkek) Türkçe: Şans, talih

Uraz-Uras (Erkek) Türkçe: Şans, talih

Vera (Kız) Arapça : 1. Günah ve haramdan kaçınmak için şüpheli şeylerden uzak durma, takva, ittika. 2. Halk, mahluk, alem, kainat.

Yalım : Alev, ateş uzantısı

Yamaç : dağın eğik yüzeyi, eğik yanı, bayır; karşı

Yağız : koyu buğday rengi, esmer damlacıkları; Oğuz beylerinden biri

Yaz (Kız) Türkçe: Sıcak mevsim

Etiketlerbebek isimleri 2015 farklı bebek isimlerimodern bebek isimleripopüler bebek isimleriyeni bebek isimleri
FacebookTwitterGoogle+PinterestE-Posta ile paylaşYazdır
Editor
Web sitesi
İlgili Makaleler
Bebeğin Anne Karnında Ters Durması
Bebeğin Anne Karnında Ters Durması
15 Nisan 2016
ağlayan bebek nasıl susar
Ağlayan Bebek 8 Yöntemle Nasıl Susturulur?
30 Ocak 2015
35 Yaş Ve Üstü Gebelik Yaşayanlara Mühim Tavsiyeler
35 Yaş Ve Üstü Gebelik Yaşayanlara Mühim Tavsiyeler
26 Ocak 2015
307 Yorum
beyza dedi ki:
14 Mayıs 2015, 20:18
biraz daha isim ekleyin modernlerinden

Mira dedi ki:
15 Mayıs 2015, 18:55
Sevgili Site yöneticileri, ne zamandan beri “Berfin” farsca oldu???!!! Berfin Kürtce bir isimdir..eger bilmiyorsaniz emin olmadan yazmayin

ceren dedi ki:
16 Mayıs 2015, 13:30
Çok teşekkür ederim güzel isimler var

Dilara dedi ki:
18 Mayıs 2015, 12:19
Arkadaşımın bebeğinin ismi Karlina anlamı ve kulağa hoş gelen tınısıyla 2015 ismi olabilir.Güçlü kar kraliçesi anlamında…

Eda_ dedi ki:
19 Mayıs 2015, 12:16
Kızım Olursa…Arya

OğLum Olursa..Aras

iclal dedi ki:
19 Mayıs 2015, 12:18
İNŞALLAHH..CANIMM 🙂

ilkim dedi ki:
19 Mayıs 2015, 18:24
bende kardeşim için isim bulmaya çalışıyorum

fatmanur dedi ki:
19 Mayıs 2015, 21:35
benim adım en güzeli bunu herkes bilir.

Ezgi dedi ki:
01 Haziran 2015, 12:57
Almira, Dora, Gül, Gülse, Gupse, Peri…. Zor karar.

Ezgi dedi ki:
01 Haziran 2015, 12:58
Bir de ahu 🙂 en sevdiğim hanım hanımcık kız ismi 🙂

hira dedi ki:
04 Haziran 2015, 12:06
kız olursa:ezgi
erkek olursa:berke

Emel dedi ki:
07 Haziran 2015, 22:22
kiz isimler: Iris, Ines, dilara, lara,helin,darya
Erkek isimler: dalan, kaan, dogan, berk, berkan

Dilara dedi ki:
12 Haziran 2015, 04:39
Kız isminde Karlina

adsz dedi ki:
13 Haziran 2015, 00:53
mir Azam

zulmehat dedi ki:
17 Haziran 2015, 22:17
Benim adım Zülmahat ve ismin bana ait ama anlamını tam.olarak bilmiyorum bilen. Duyan varmı acaba

derya dedi ki:
18 Haziran 2015, 21:06
kizimin adi BELiS anlami askin ilk meyvesi demek.ilk cocugu kiz olacak annelere duyurulur…

sinem dedi ki:
19 Haziran 2015, 18:17
Oğluşum bir yaşinda ismi öykmen bilgili zeki insan demek sizce güzelmi

mine dedi ki:
19 Haziran 2015, 19:35
Kiz:buğlem
Erkek:buğra

ozge dedi ki:
22 Haziran 2015, 08:22
ozge kizimin ismi

Nurhas dedi ki:
22 Haziran 2015, 10:04
Erkek olursa Ushan Miran, Ömer faruk, Osman ali, Ahmet Hamza
Kız olursa Ayşe Kübra, Ayşenur safiyye, Aden Lina 🙂 Çok kararsızım :))

kaiy dedi ki:
22 Haziran 2015, 17:23
Berfin farsca kökenli olup zamanla kürtceye ve türkceyede gecmistir.

3 prensesannesii dedi ki:
27 Haziran 2015, 13:40
Benim üç kızım var. Isimleri;
Ikizler Kayla & Arya
Küçük kızım Lavin nasıl isimler güzel mi ?

dilek dedi ki:
28 Haziran 2015, 15:05
Kız olursa güneş erkek olursa hasan ve hüseyin inşallah ne olur allah rızası için dua edin çünkü bizimki biraz sıkıntılı allah hepimizin yardimcısı olsun.

Kız İsimleri dedi ki:
29 Haziran 2015, 08:08
ben kuranda geçen kız isimlerine baktım çok güzeller ama karar veremiyorum.

Zehra dedi ki:
30 Haziran 2015, 19:58
Ayyy cok guzel isimleriniz hepinizin sectigi, hele Kayla&Arya&Lavin cok guzeller. 3prensesannesii

Yeliz dedi ki:
30 Haziran 2015, 22:16
3prensesinannesi merhaba. Bende Kızımın adını Lavin koymak istiyorum ama anlamını öğrenince biraz soğudum sanki isimden Çığ heyalandan başka anlamı var mı acaba

Ayça dedi ki:
01 Temmuz 2015, 18:05
Bende yeni hamislerdenim henuz cinsiyeti belli degil biz kiz istiyoruz ve kiz olursa “BUĞLEM” koymayi dusunuyorum ama etrafimdakiler soylemesi anlasilmasi zor diyorlar sizce de oyle mi acaba ? Kararsiz kaldim ?

serra dedi ki:
02 Temmuz 2015, 13:36
bence en güzel isim beğüm çünkü hint prenseslerine verilen unvan sözlükte öyle geçiyor

Tuba dedi ki:
05 Temmuz 2015, 10:58
Bende ilk kızım Dilara bunu da ecmel düşünüyorum efna İdil güzel

sıyırdım dedi ki:
05 Temmuz 2015, 20:05
lütfen oğluma isim

serpil dedi ki:
06 Temmuz 2015, 11:46
kızımın ismi SECEM cennete düşen ilk yağmur damlası oğlumun adı DORUK zirve 🙂

NİL dedi ki:
06 Temmuz 2015, 14:37
Kız Olursa:ECE
Erkek Olursa:FATİH

Dicle dedi ki:
06 Temmuz 2015, 14:39
ARKADAŞLAR BUGÜN BENİM DOĞUM GÜNÜM:6TEMMUZ 2002 YILINDA DOĞDUM BENİM ADIM Dicle SİZCE GÜZEL Mİ İSMİM ANLAMI:NEHİR

irmak dedi ki:
07 Temmuz 2015, 14:15
Bencede en güzel isim buglem ve buğra

Gizem dedi ki:
10 Temmuz 2015, 17:52
Kız olursa sırma havva
Erkek olursa arda

Benil dedi ki:
10 Temmuz 2015, 21:58
Benim ismim listede bile yok …

eslem dedi ki:
11 Temmuz 2015, 01:31
Erkek olursa; SİRAÇ
Kiz olursa : İSRA FİRUZE

emel dedi ki:
12 Temmuz 2015, 03:32
Oglumun adi kayra kizimin adida allah nasip ederse menesse koyacam anlamı herseyi unutturan demek ayrıca Hz yusuf un kızının adı.

burak dedi ki:
12 Temmuz 2015, 12:56
Erkek olursa Buğra
Kız olursa Buğlem ☺

nimet dedi ki:
12 Temmuz 2015, 16:43
Erkek ismi en güzeli yusuf arda utku
kız ismi beyza feyza belinay beren meyra ceren

hacer dedi ki:
12 Temmuz 2015, 22:15
2 kizler

Gülbahar

Gülistan

Gülnaz

yaptım 3 cüzlere

dilocan dedi ki:
13 Temmuz 2015, 11:25
oğlum olacak adını Mehmet Selim koyacağım :))

Aysima dedi ki:
14 Temmuz 2015, 17:03
Merhaba benim adım aysima kızımın adını Alya oğlumun adını Kayra yada Utku sizce nasil ?

Dilan dedi ki:
18 Temmuz 2015, 01:14
Lavin’nin anlami güzellik demek sorunlara yardim amaçli

Hülya dedi ki:
20 Temmuz 2015, 13:47
38 haftalık bebeğim doğmak üzere ama hala isim bulamadık kızımız olacak önerileriniz olursa sevinirim

Aynur dedi ki:
21 Temmuz 2015, 00:17
Benim oğlumun ismi Tolga ve su anda 2.bebegi bekliyoruz.ismini Leon koyucaz?

cemal dedi ki:
21 Temmuz 2015, 15:10
kızım ismi aylık bir tane daha kızım olacak ismini amina koymayı dusunuyorum

rabia dedi ki:
22 Temmuz 2015, 05:26
Erkek ismi batın yada duha kız ismide buğlem yada zümra

sevim dedi ki:
22 Temmuz 2015, 23:30
benimde bir oglum var adi sezgin simdi kizim olucak ama isim bulmakta zorlaniyorum

Yeliz Taşkıran dedi ki:
22 Temmuz 2015, 23:46
Benimde 7 yaşındaki kızımın ismi Rüya 2 yaşındada oğlum var oda Tolga 🙂

Yücel dedi ki:
22 Temmuz 2015, 23:57
İlk kızım almira, kızım olursa Karlina çok güzel erkek olursa arel olabilir kararsızım.

Amine dedi ki:
08 Ağustos 2015, 02:14
Kendi ismim Amine yı önerebilirim isim arayan arkadaslara anlamı da çok güzel.Peygamberimizin annesinin ismi anlamı korkusuz güvenilir emin kadın herkes çok beğenir değişik hoş bi isim benceee :))

Almila dedi ki:
10 Ağustos 2015, 22:57
Almila kainat damla

Ada bagsurer dedi ki:
11 Ağustos 2015, 20:34
Benim kizim olursa adi defne veye deste
Erkek olursa mete veya metin
Cok kararsisim kiz ve erkek icin hangisi uyumluysa lutefen bana yazin

tuba dedi ki:
15 Ağustos 2015, 20:59
İlk kizimin adi Ada ikinciside ins kumsal yaz olck tavsiye edrm oglmun adida deniz

ipek dedi ki:
16 Ağustos 2015, 00:59
Slm benim 1 oğlum var ismi ÜVEYS EFE.. kızım Olursa da ismi Almila olsun istiyorum

kerem dedi ki:
19 Ağustos 2015, 02:14
Selam benim oglumun adi hakki ailece memnunuz net sert duzgun delikanli bildik icten bir isim.

nergiz dedi ki:
21 Ağustos 2015, 21:44
Benim 4 çocuğum var iki erkek bir kız isimleri şunlar AYAZ,BERAT,SİYER VE MİRAY bu isimler benim küçüklükten beri düşündüğüm isimler☺

Seda dedi ki:
24 Ağustos 2015, 12:42
Mrb. Benim oğlumun ismi İRŞAD. İkinci bebeğimizi bekliyoruz. Kız isminde karar verdik ama erkek olursa henüz karar vermiş değiliz.. BİLGEHAN AYAZ düşünüyoruz. Yorumlarınızı bekliyorum..

Nebahat dedi ki:
25 Ağustos 2015, 21:31
Merhaba , benim ilk kizimin ismi emine ikinci kizimin ismi yazel ( gunahsiz kul ) 3 kizim yolda asel dusunuyorum

emine arslan dedi ki:
26 Ağustos 2015, 14:43
Yazel gerçekten güzelmiş beğendim ama şu isimler de güzel bence asel:cennet ırmaklarindan biriymis ve Lina buda cennette bir meyveymis gerçekten de çok sakin isimler

hakan 25 dedi ki:
29 Ağustos 2015, 07:54
Benim 2 oğlum var isimleri büyük oğlum MUHAMMED BARAN ve küçük oğlum SALTUK BUĞRA cok güzel isimler tavsiye ederim

esra dedi ki:
30 Ağustos 2015, 19:06
Selam arkadaşlar.Benim henüz çocuğum yok ama olursa adını kız olarak Esila yani akşam güneşi ve Almila ya da Hayal koymak isterim sizede öneriyorum 🙂 erkek olursada aras ve araf koymak istiyorum.

nurettin pacal dedi ki:
31 Ağustos 2015, 10:36
bi kızım olcak insaallah isim arayışındayım guzel isim öneren varsa yardımcı olabilir mi

ebrar zehra dedi ki:
05 Eylül 2015, 14:43
Meraba isim ariyanlara kendi fikrimi solemek istiyorum bence zumra ismi cok guzel begenenler?:)

ebrar zehra dedi ki:
05 Eylül 2015, 14:44
Cok guzel isimler var solediklerinizden

tugba dedi ki:
07 Eylül 2015, 19:16
Kızımın ısmı ferin meva tavsiye ederim ferin farsça meva arapça bir isim

koltukçu dedi ki:
09 Eylül 2015, 16:03
KIZIM OLURSA EĞER AMİNE KOYUCAĞIM….

selin dedi ki:
10 Eylül 2015, 12:40
Adacım senin kızınınadı defne 1oğlunun ismide mete olsun çünkü daha popüler

🙂 dedi ki:
11 Eylül 2015, 13:36
Benim 2 kızım var biride yolda kızlarımın 2 si ikiz isimlerini Masal ve Melis koyduk 3 cüsünüde Rabia düşünüyoruz

Emine dedi ki:
12 Eylül 2015, 20:58
Merhaba. Kız ismi arayanlara
İlham ve Tusem ismi bence çok hoş

Masal Melis dedi ki:
14 Eylül 2015, 00:02
Merhaba, benden önce bir Anne 3. cocuguna rabia ismini koymak istedigni söylemis, Masal ve Melis mevcut cocuklar.

Bence Masal ve Melisden sonra 3. cocugun ismini de “M” ile birsey koyun, Rabia cok uyumsuz olmus

Rüya koc dedi ki:
14 Eylül 2015, 13:50
Bence derin çok güzel bir isim hayal de oyle.. Erkek olursa ya rüzgar koyacağım ya da deniz. Ama kız olursa yine dedigim gibi derin, hayal, beren yada yine deniz koyabilirim.

Mimoza dedi ki:
15 Eylül 2015, 15:29
Sevgili arkadaşlar merhaba. Size iki kız ismi önereceğim.
1.si Belinay( ayın göle yansıması/peygamber çiçeği)
2.si ise Ayşıl(ay ışığı)
Bu iki isim hem birbiriyle anlam yönünden uyumlu hemde çok güzel iki isimdir . Tavsiye edediyorum hepinize sevgiler :)s

pervin dedi ki:
15 Eylül 2015, 20:24
Benım kızımın adıda AFRANUR anlamı cennette el değmemiş kum demek size önerebilirim

Elçin dedi ki:
16 Eylül 2015, 01:46
2 kızım var. Büyük kızım İrem, küçük kızım Venüs. Bence isimler benzer olmamalı kardeşlerin çünkü karıştırıyorsunuz yoksa ?

gamze dedi ki:
16 Eylül 2015, 14:12
benim kızımın adıda cemre.ikincinin cinsiyeti daha belli değil ama erkek olursa mehmet emre olacak. kız isminde kararsizim

IŞIL dedi ki:
17 Eylül 2015, 22:04
benim ismim IŞIL..ve kendi ismim olmasa kesinlikle kızımın adını ışıl koyardım..Erkek olarakta Diyaz ismini begeniyoruz

dila dedi ki:
19 Eylül 2015, 00:42
Bende gebeyim ama daha ogrenemedik cinsiyetini kiz olursa hira erkek olursa ensar

eslim dedi ki:
19 Eylül 2015, 23:36
Meraba benim adımda Eslim,hakkıyla Allah’a teslim olmak demektir..

deniz dedi ki:
20 Eylül 2015, 21:20
Erkek olursa doruk ya da rüzgar kız olursa güneş ya da arya?

göknur dedi ki:
24 Eylül 2015, 00:09
Elif su ömer talha

necati dedi ki:
29 Eylül 2015, 11:03
Benim kızım doğacak yakın zamanda inşallah adı Açelya olucak yorum

guldjan dedi ki:
30 Eylül 2015, 01:36
Kiz olursa Esra cocuk olursa Emir

bilgi bal dedi ki:
01 Ekim 2015, 18:08
Benim iki kızım var. Büyük kızımın zeynep küçük kızımın Alin Vera.

Nurettin dedi ki:
02 Ekim 2015, 10:06
Tuğba hanım önerilerinizi dikkate Alcam sizin isminizde guzel

Öykü dedi ki:
02 Ekim 2015, 17:28
Bende kararsizim erkek olursa ruzgar toprak batin diyorum.kiz.olursa hira öykü elizan hangisi sizce

Gülsüm dedi ki:
04 Ekim 2015, 12:29
Benim kizimin asida zeynep tusem.

emine dedi ki:
05 Ekim 2015, 15:03
benim erkek kardeşim olacak adını düşünüyoruz ne olabilir

ece dedi ki:
06 Ekim 2015, 00:29
Oğlumun adı poyraz efe…kızım olursa ileride Mira, Naz ya da Defne koyarım yine oğlum olursa da ata aras diye düşünüyorum

sevcan dedi ki:
08 Ekim 2015, 00:44
kız ismi olarak meva koyucam ama önünde bi isim şart ne olablır

Neşe dedi ki:
08 Ekim 2015, 00:45
Efsa ya da maysa

Gunda dedi ki:
11 Ekim 2015, 04:27
Merhaba bir oglum var adi mert bir kizim yada oglum olursa ne olsun diye dusunuyorum???

Ipek dedi ki:
11 Ekim 2015, 20:22
Oglumun adi muhammed mustafa kizim olacak adi elvin

Aynur dedi ki:
13 Ekim 2015, 20:31
En begendigim kiz isimleri ; sare , berra
Erkek isimleri ; bartu , aras

Aysenur dedi ki:
14 Ekim 2015, 01:32
Ben de yeni evliyim kizim olursa yağmur oglum olursa toprak koymayi dusunuyorum birbirleriyle kavga edip sinirlendiklerinde yagmurum yağsin topragim islansim ve evim çamur dolsun istiyorum bi hikayeyi duydugum ilk andan itibaren hep buydu fikrim

oğuz dedi ki:
14 Ekim 2015, 01:46
Kızımız olacak isim konusunda karar veremedik bi türlü.. Duru yada asya düsünüyoruz öneride bulunursanız sevinirim

Aleyna dedi ki:
14 Ekim 2015, 11:24
benimde kızım olacak ama 3 isimde kararsız kaldım alya(gök ve sema) belinay(aygibi parlayan,peygamber çiçeği) ve buğlem(cenneti müjdeleyen melek) karar veremiyorum …

berrin dedi ki:
14 Ekim 2015, 13:00
Merhaba oğlumun adı Ali Deniz 2. Erkek olursa Poyraz kız olursa Beren düşünüyorum.

Melek dedi ki:
15 Ekim 2015, 03:29
Zeynep Müleyke: Kucuk melek melekcik anlaminda kızımın adi??

Dilber dedi ki:
15 Ekim 2015, 04:28
Melinda kizimin adi … arıbalı demek …

Tugba dedi ki:
15 Ekim 2015, 11:27
Benm ilk cocugum olcak insallah. Kiz olursa REYYAN NAZ erkek olursa EYMEN AYAZ . cennet kapilarinin isimleri olan eymen ve reyyan cok guzel isimler.

Esra dedi ki:
22 Ekim 2015, 13:59
Remle ismi de çok güzel Peygamber efendimizin eşlerinden birinin adı Remle bint-i Ebî Süfyan. Anlamı çölde bulunan kum tanesi

Funda dedi ki:
25 Ekim 2015, 12:21
Slm benim bir oglum var adi mert
Kiz ismi cok kafami karistiriyo erva mira amine aymira dila karar veremedim

berk dedi ki:
31 Ekim 2015, 00:22
Oğlumun adını Tuğberk koyduk göklerin hakimi demek oluyor anlamı

Ozge dedi ki:
31 Ekim 2015, 07:45
Bence bütün isimler güzel ben kizimin adını mira koydum

Yüsra dedi ki:
05 Kasım 2015, 02:00
Bnm adım Yüsra ve çok nadir bulunan bir isim benim ismimide bulundurursanız daha güzel olabilir 🙂 anlamında 1-sol taraf(kalp) 2-cennet 3-kolaylık İnşirah suresinde geçer

nimet dedi ki:
05 Kasım 2015, 20:18
Kızım olacak inşallah adı begüm inci

selma can dedi ki:
08 Kasım 2015, 16:13
Benim annem kardesimin ismini çagdas koyacakti sonradan ailece karar verdik kuzey koyduk.

Aleyna şura dedi ki:
10 Kasım 2015, 01:08
Benim adım Aleyna şura anlami tam olarak bilmiyorum ama herkez ismini cok beyeniyor “ben hariç”

Mavi dedi ki:
14 Kasım 2015, 18:01
Benimde ikizim olacak kız için elif ismini erkek için Ramazan ismini düşünüyoruz sizden ricam Elif ve Ramazanın yanına ikinci isim söyleye bilir misiniz?

Kübra dedi ki:
14 Kasım 2015, 21:24
Aleyna şura isminin anlamı
Aleyna :üzerimize
Şura :toplantı demek

Ayrıca benim adımda Kübra anlamı en büyük ismimi çok seviyorum hem eski hem modern bence özel bir isim 🙂

cagla dedi ki:
15 Kasım 2015, 22:39
Oglum Kaan, kizim.Ayzit Umay . Sansliyim ki Ayzit dan cok fazla yok .Hatta bulundugum ulkede tek isim(yurt disindayim). Cok yeni hamileyim suan
Isim konusunda hiiic bir fikir yok aklimda . Belki faydasi olur diye buradayim .Ama Aklim karisti?

Deniz dedi ki:
16 Kasım 2015, 11:14
Elifnaz olabilir elifnur elifsu…(mavi)
Elifnaz en begendigim

Begüm dedi ki:
18 Kasım 2015, 23:40
Kızımın adı Esin Şura ikinci de yolda erkek olursa emin koyucam ama yanına hangi ismi koysam karar veremedim şura ya uyan bi isim olmalı kız olursa da Emel ya da Açelya düşünüyom

Alya dedi ki:
20 Kasım 2015, 22:37
Benim kizim var isimi Masal

şafak erdem(bay) dedi ki:
24 Kasım 2015, 23:37
Allahın izniyle 3ay sonra kızımız olacak aklımda hep humayun-humayın veya hümayün ismi vardı banaanemin ismi araştırdım ama pek kimsede yok kararsız kaldık ??

Sümeyye dedi ki:
26 Kasım 2015, 15:12
1 hafta sonra bende cinsiyetini öğrenicem erkek olursa “ÖMER EDİZ” kız olursa “ELİZ(Güzel kokulu bir Çiçek ) LİNA (Cenet bahçesindeki bir meyve)” anlamı düşünüyorum

Yeter dedi ki:
27 Kasım 2015, 00:15
Şura Tuğra olabilir şuraya Tuğra uyar kız olursada kayra kayra hem erkek hem kız adı ikisinede koyabilirsiniz

damla dedi ki:
28 Kasım 2015, 18:24
bence
SELİZ:düzgün akıcı ifade
BERFİN:kar tanesi
SİNEMYİZ ONU BİLMİYOM ARAŞTIRIN ARTIK ZAHMET OLCAK

EyLem dedi ki:
30 Kasım 2015, 17:54
Gupse diye isim mi olur?? Ne o öyle??
Millet değişik isim bulcaz diye saçmalıyor tümden. Hele bazı isimlerde kız mı erkek mi ne olduğu belli değil?!

Dilber dedi ki:
30 Kasım 2015, 21:21
Kizim olursa şifanur veya ipeksu sizce hangisi guzel

söylemem dedi ki:
01 Aralık 2015, 20:17
Karya burağ

Firuze dedi ki:
02 Aralık 2015, 17:50
Benim iki oglum var ertugrul eymen. Muhammed yekta allahin mucizesi onlar ama kizim.olursa iklima takarim mutlakaa adem as)kizii nin adidir.erkek isteyenlere abdul samet hoss 🙂

öznur dedi ki:
03 Aralık 2015, 23:57
Merhaba (eslem erva) nasıl sizce

cansın dedi ki:
04 Aralık 2015, 22:18
benim adim cansın
size tavsiyem dersim ismi

Hayat dedi ki:
05 Aralık 2015, 12:25
Benim adım hayat. Adımı çok beğeniyorlar kızları olursa hayat katacaklarını söylüyorlar suzede tavsiye ediyorum. Ama benim kızım olursa Mevsim Ada olmasını istiyorum. Oglum olursada Yusuf Berr olmasını istiyorum. Tavsiye ederim 🙂

gülcan dedi ki:
05 Aralık 2015, 14:32
bende anne adayıyıyım.cinsiyetimiz belli değil ama erkek olursa
“deniz meriç” kız olursa yine
“buğlem deniz ” düşünüyorum..

zübeyde dedi ki:
07 Aralık 2015, 00:05
3 kizim var
Berra Nur
Zişan
Zeynep

Yasemin dedi ki:
07 Aralık 2015, 21:56
Yakında oğlum olacak ismini toprak uras düşünüyorum sizce nasıl fikri olan varmı mail atsın lütfen

Yasemin dedi ki:
07 Aralık 2015, 21:57
Batın aras da olabilir

Şule dedi ki:
09 Aralık 2015, 11:31
Bnm kızım olacak isim koymakta çok kararsizim benim aymira adinda kızım var 2.bebegime isim arıyorum beğendiğim isimler alya Miray Elisa aselmina secenrklerim bunlar

FafanınMetesi08 dedi ki:
10 Aralık 2015, 22:18
Ben kızım olursa adını Minalya, erkek olursa adını Eymen koyacağım

Firuze dedi ki:
10 Aralık 2015, 23:58
Elizan lavin

Erhan dedi ki:
13 Aralık 2015, 15:15
Oğlumun adını şu isimlerden seçebilirim. Tuğrul, Arda, MehmetAkif, Berkay, Burkay

SEÇKİN dedi ki:
13 Aralık 2015, 22:11
Kız=Miray&Ülkü
Erkek=Ali&Alparslan

Buket dedi ki:
14 Aralık 2015, 08:52
Benim kizimn adı Öykü Cennet oğlum olursada Ayaz dusunuyrum yanına ne koymalıyım sizce ?

Buket dedi ki:
14 Aralık 2015, 09:01
Kiz isim olarak Hira Mira Buglem de olabilir Işıl da erkek poyraz seçkin toprak rüzgar yağız

Meryem dedi ki:
15 Aralık 2015, 12:45
Oglumun adı asaf emir. Kizim olacak 2 aya insallah onuda balın su dusunuyoruz.d

Ayşe yigit dedi ki:
16 Aralık 2015, 17:27
İlk oğlumun ismi anıl Berkay ikinci bebegimde 5 aylık oda erkek anıl Berkay ismine en uygun bi isim dusunuyorum sizce ne olabilir

Meltem dedi ki:
17 Aralık 2015, 16:50
Benim 1 oglum var adi emir yakinda kizim olacak insallah buğlem veya aysima dusunuyorum cok kararsizim:(

bircan dedi ki:
18 Aralık 2015, 23:52
allah nasip ederse bizim kizimiz olacak ismini ADA dusunuyoruz

Servet dedi ki:
19 Aralık 2015, 07:40
3 kizim var tülin aysima esila allahim uzun ömür versin kizlarima

Yegan dedi ki:
20 Aralık 2015, 20:32
Bence Imer ismide güzel. Zenginlik, varlıklı ve güçlü anlamına gelir.

Yegan dedi ki:
20 Aralık 2015, 20:33
Benim kızımın adı. 🙂

Yegan dedi ki:
20 Aralık 2015, 20:36
Meltem HN. Bence Buğlem ismi daha güzel olur.

sezin dedi ki:
21 Aralık 2015, 01:03
BBenimde2 ooğlum var büyükberke kküçüğü batuhan suan yine hamileyim ama cinsiyet bilmem erkek olursa bora kz olursa ırmak düşünüyorum

Gül dedi ki:
21 Aralık 2015, 01:58
Erkek ismi: Rodos …

Hilal dedi ki:
26 Aralık 2015, 09:20
Birakinbu modern isimleri
Ehli beytten daha guzel isimmi olurr

Yade dedi ki:
31 Aralık 2015, 03:41
Bende kızıma modern ama manası hoş olmasını istedigimden Yade ismini koydum. Lakin burda öyle isimler varki lütfen koymadan önce bir daha düşünün. Sırf kulağa hoş geliyor duyulmadik diye gerçek anlamını araştırmadan hangi din mezhepe ayıt bilmeden yahut çocuğun o ismin altında ezilip veya ileride okul çağında vs nasıl zorluklar yaşayabilir düşünmeden rastgele bir isim seçmemenizi öneririm.

Lale dedi ki:
03 Ocak 2016, 02:40
3 cocugum var.iki erkek bir kiz isimlerine gelince furkan 2.oglum ahmet hakan ve prensesim ebrar kizim cok seviyorum isimlerini

Esmira dedi ki:
04 Ocak 2016, 00:56
Esmira zümrüt taşı anlamı adımın

Damla dedi ki:
07 Ocak 2016, 22:26
Ben kızıma değişik bir isim koymayı düşünüyorum tutku lâl olmasına karar verdim sizce güzel mi tavsiyelerinizi bekliyorum ?

Gülseven dedi ki:
09 Ocak 2016, 11:59
kızım didar azra oğlum ömer ali ^_^

Aleyna Elsa dedi ki:
11 Ocak 2016, 18:20
benim adımda anlamıda çok güzel normalde ikinci adım elisa ama elsa diyorlar

Aleyna Elsa dedi ki:
11 Ocak 2016, 18:29
yegana azerice ama yegane diye okunur

Kübra dedi ki:
15 Ocak 2016, 00:26
Buğlem çok güzel bir isim söylenmeside kolay bence konulabilir. Benim kızım var ismi Derin ?
Şimdi 7 aylık hamileyim oğlum olucak isim bulamıyorum ?

Ayşem dedi ki:
15 Ocak 2016, 00:54
Kız : Eslem Berenis, Hüdâ, Dîna
Erkek: Poyraz, Kandemir, ÖmerEfe

çok farklı isimler hoşuma gidiyorrr ?

Fatma dedi ki:
17 Ocak 2016, 20:20
Modernlik uğruna çocuklara saçma sapan , söylenmesi zor isimler koyuyorsunuz. Bir an önce şu özentinin geçmesini diliyorum , yoksa 10 sene sonra daha düzgünce ismi olan çocuk göremicez.

Sena dedi ki:
18 Ocak 2016, 03:15
Merhaba arkadaşlar ben oğlum olursa adını yuha ve ya yesa koyacağım.
YUHA bir ayetin sonudur ve vahyedilen anlamı taşır.
YESA; sol yan ve ya sol taraf anlamına gelir aslında kızlara da konabilir.

Kızlara geçersek üç dört isim var. Birincisi hadis iki mekke üç ervanur ya da sadece erva dört de siyna.
HADİS= peygamberimiz (sav) in sözleri.
MEKKE= ben Mekke’de yaşıyorum ve açıkçası eşim de Arap ve bizim yaşadığımız her şeyi ve buranın kokusunu üzerinde taşısın diye bu ismi koymak istedik. Siz de çocuğunuz buranın kokusu ve verdiği hisleri taşısın diye koyabilirsiniz.
ERVA= güçlü kadın demek bir bebeğe göre ağır bir isim ama bence sevimli be bebeklere de yakışıyo.
SIYNA= küçükken bir dede adımı söyleyemediği için bana siyna derdi. Yine de senadan geldiği için övünen övgüye layık demek.

Sena dedi ki:
18 Ocak 2016, 03:19
Oğluna YUHA adını koymaya ne dersin? Ya da YESA?

Allah sağlık huzur ve bereket ile versin çocuğunu inşallah.

tuğçe melek dedi ki:
18 Ocak 2016, 22:14
kızım olursa masal oğlum olursa enes
ama ikiz kız olursa
masal öykü koyarım

yaseminn dedi ki:
20 Ocak 2016, 13:36
Kürtçe farscadan gelen bir dil zaten ikiside yakin diller bir cok şey ayni rakamlar vs sadece şive farkı var . bu kadar… Berf farscada kar demektir. Ben iranliyim oyuzden bilgim tam .

Damla dedi ki:
23 Ocak 2016, 22:26
Benim bi oglum var adi DEMIR kizimizda olursa eger adini DERIN koyacagiz

Şevval dedi ki:
24 Ocak 2016, 12:44
Benim ismim Şevval. Uyumlu olsu diye kızım olursa adını ŞİİR koyucam.

Berra dedi ki:
24 Ocak 2016, 16:57
Kürtçe dediğin de zaten farsçadan gelme, bilmiyorsan öğren

Özlem dedi ki:
26 Ocak 2016, 10:41
Hiç duymadığım isimler var yahu otomobil, mutfak aletleri markası gibi… Bu da böyle bir devir işte 🙁 gözünü seveyim eski isimlerin: Ahmet, Ali, Ayşe, Nazlı, Elif… Net!

müberra dedi ki:
27 Ocak 2016, 11:06
Merhaba,
Benim bir oğlum bir kızım var .
Oğlumun adı Emir Asaf
Kızımın adı Nilsu

Dolunay dedi ki:
28 Ocak 2016, 01:53
kiz Minya erkek Alaz

melike dedi ki:
28 Ocak 2016, 17:27
Ilk kızımın adı Bade ece 2..bebeğim de kız ve adını Lina koymayı düşünüyoruz ama Lina ya uyumlu 2.bir isim bulamadık yardimci olursaniz sevinirim.

okan dedi ki:
28 Ocak 2016, 22:51
Kiz DİLANUR BUĞLEM ERKEK OKAN KAYRA, MEHMET, GEYLANİ

Eflal dedi ki:
30 Ocak 2016, 21:14
Benim adım Eflal,anlamı ; Meyveleri yerde kökleri gökyüzünde olan cenneteki bi meyve ağacı. İsmimi seviyorum fakat biraz farklı olduğu için çok yanlış anlaşılıyor: eflak, efilay, eftal gibi

Muna dedi ki:
31 Ocak 2016, 23:58
Meraba benim 2 oğlum var isimleri mahmut mehmet bir kız coçuğum oluyor sizce ismi ne olsun bunlara yakin bir isim babasi ismi abdulkadir

Esin dedi ki:
01 Şubat 2016, 10:22
Kızımın adı “Nil” belki koymak isteyen olabilir. Pek akla gelmeyen naif bir isim

semmy dedi ki:
01 Şubat 2016, 23:20
nurbanu çok güzel ışık saçan kraliçe demek

AyşeTuba dedi ki:
04 Şubat 2016, 08:40
Merhaba hanımlar,
Çocuklar isimlerinin anlamından çok etkilenir. Biz de kız olursa Hira ismini koymayı düşünüyorduk başta ama isimlerin enerjisini ve anlamının etkisini öğrendikten sonra vazgeçtik. Çocuğuma mağara diye seslenmek istemediğimi fark ettim. Kuran’da geçen anlamı güzel isimler zaten kulağa da hoş gelecektir 🙂

Bilinmeyen dedi ki:
07 Şubat 2016, 01:22
Bence Arelya ve Meva ismleri çok güzel tavsiye ederim

emila dedi ki:
08 Şubat 2016, 00:42
Engin

Merve dedi ki:
11 Şubat 2016, 08:42
Kızımiz olacak ve ilk bebeğim isim konusunda fikrinizé ihtiyacım var yardimci olursaniz sevinirim.

 1. Favori ismim elifsare
 2. İsim eslem
 3. isim buglem
 4. isim esila
  5.ve son isim zuhreLina
  sizce hangisi

fatih dedi ki:
12 Şubat 2016, 17:51
Iki çocugum var 3. yolda inşallah

 1. Mehmet enes
  2.Sevilay naz
 2. Kız olacak belinay, buğlem, eda, hira, eslem, betül, beyza düşünüyoruz ama karar veremiyoruz yardım lütfen

Ayzen dedi ki:
13 Şubat 2016, 22:05
Kiz ismi : Adriana veya Ayzen
Erkek ismi : Atlas Ozan

Neslihan dedi ki:
16 Şubat 2016, 01:04
Öykü koy onuda ?

Neslihan dedi ki:
16 Şubat 2016, 01:07
Bunların çoğunun annesi yada babası ecnebi heral Hans koyun

Melis dedi ki:
16 Şubat 2016, 08:49
şu yok eski isimlerin suyumu çıktı yok ehlibeytten koyun yok yeni isimler kötü bütün Türkiye Ayşe Fatma. Hayriye zaten biraz çağ insanı olun

Umut dedi ki:
17 Şubat 2016, 12:58
Selam
Bir oglum var adi UMUT. Tavsiye ederim.

ilkimim dedi ki:
17 Şubat 2016, 17:41
Kızım olursa ‘İlkim’
Oğlum olursa ‘Aral Poyraz’
🙂

Derya dedi ki:
18 Şubat 2016, 11:58
Kızım zelıha oğlum elyesa

Filiz dedi ki:
22 Şubat 2016, 22:56
Elfin

Filiz dedi ki:
22 Şubat 2016, 22:56
Eflin anlami nedir acaba

Seçil Demet dedi ki:
28 Şubat 2016, 10:29
KIZ:SAMYELİ(güneyden esen sıcak rüzgar)
EFTELYA(deniz kızı yunanca)
HİRA(mağra)
ANKA(masallarda geçen efsanevi kuş)

ERKEK:KAYS(mecnunun gerçek adı)
POYRAZ(sert rüzgar)
ESAD(arapça aslan)

Tuğçe dedi ki:
28 Şubat 2016, 16:22
Oğlumun adı Utku 1 ay sonra kızım olacak inşallah… duru yada buğlem düşünüyorum sizce hangisi güzel?

Beste dedi ki:
02 Mart 2016, 20:30
Çocukların isimleri bütün hayatlarına ve karakterleine yansır,bu yüZden isim seçerken sırf kulağa hoş geliyor diye seçmemeye özen gösterelim. Sare söylenmesi güzel bi isim olmasına karşın anlamı puttur.tavsiye isimlerim:defne/maral/yagmur/deniz/rüzgar/mavi/kerem/eylül/masal/cemre/selen/masal/can/derin/hayal/alya/eymen/aslı

Gül dedi ki:
02 Mart 2016, 23:01
1 ay sonra kızım olcak ins… ismini ( Almila yada lina) düşünüyoruz iki isim arasinda kararsız kaldık. İleride oğlum olursa aybars olcak ins..

Gül dedi ki:
02 Mart 2016, 23:05
Tuğçe Allahım kızını kucagina saglikli bir sekilde almayi nasip eylesin inş… buğlem guzel isim ama (Duru)daha güzel

Erkan dedi ki:
06 Mart 2016, 13:10
Benim esimin ismi Feyza cok guzel isim . Oglumun ismi Berke. Esim hamile ve kiz olursa Asel dussunuyoruz erkek olursa bilmiyoruz 😀

Tugba dedi ki:
07 Mart 2016, 08:20
merhaba. benim 3 çocuğum var.kızım 4 yasinda ismi de Hatice Büşra. ikiz ogullarim da 6 aylıklar. isimleri de Anas Musab ve Enes Burak. Dubaiden sevgiler✋

Didem dedi ki:
08 Mart 2016, 06:26
Kesinlikle kizim olursa adini simin koyucam cok cok guzel bence..ama aden ve ayza isimlerinide cok begeniyorum

Çınar dedi ki:
09 Mart 2016, 07:51
Kulaga hos gelsin diye o kadar sacma isim mi olur. Adriana diyen var. Batin arapca iskembe demek. Az arastiririn arkadas komik duruma dusuyorsunuz. Buglem falan komik

Cilem dedi ki:
12 Mart 2016, 17:33
Benim oğlum ayberk kızım Mira şimdi bi kızım daha olacak isim ne kalabilir yardım edin lutfennn

Cilem dedi ki:
13 Mart 2016, 07:37
Benim oğlum ayberk kızım Mira bi kızım daha olacak ismini ne katabili im yardım lütfen

Esra dedi ki:
13 Mart 2016, 23:29
Kızımın ismi NASYA
Anlamı Allahın mucizesi

Bir kızım daha olursa TANYA düşünüyorum (eşimin ismi TANSU onun ilk hecesini kullanıp)
Erkek olursa EFE düşünüyorum

Beren dedi ki:
14 Mart 2016, 19:50
İkizlerim var biri kız biri erkek. Kızımın adı Arya oğlumun adı Aren. Şimdi de hamileyim, mayıs ayına denk geleceği için Mayıs koyacağız. 🙂

esma dedi ki:
14 Mart 2016, 20:58
Benim kızımın adı alvina şimdi oğlum olucak ama hala isim bulamadım önerilerinizi bekliyorum

büşra dedi ki:
17 Mart 2016, 00:30
esma hanım merhaba oğlunuza musab koyabilirsiniz yeğenimin ismi cift isterseniz de ali musab olabilir 🙂 benim de bi oğlum var ismi Omer Bilal. sonra kızımız oldu ismini Ahu Nisa koyduk. 2 haftaya kadar ikizlerimiz olucak ikisi de oğlan. onu da Ertuğrul Alp ve Yavuz Selim koyacaz sizce nasıllar. neden çift isim diye sormayın öyle iste?

Gizem dedi ki:
21 Mart 2016, 23:11
Kuzey ve Güney de güzel isimler bence ayrıca medusa da anlamıda çok güzel

Gizem dedi ki:
21 Mart 2016, 23:14
Kuzey ve Güney de güzel isimler bence ayrıca medusa da anlamıda çok guzel veya cok cocugunuz varsa gokyuzunden yola cıkarak bulut,güneş,yıldız,ya da okyanus deniz nehir ırmak gibi isimler olabilir ☺

Zehra dedi ki:
23 Mart 2016, 09:28
Merhabalar, benimde kızım olacak isim konusunda kararsızım, oğlum var adı Batuhan, kızımıda uyumlu olsun diye Hanzade, düşünüyoruz sizce Hanzade, Nazende, Mahinur hangisi güzel ???

hicran dedi ki:
23 Mart 2016, 12:36
Benimde kizim olacak inşallah ilk,Hanzade düşündük ama agir gibi geldi,asya istiyordum kuranda geçmesini de istiyorum o yüzden Ranâ da karar kildik 😊

ruh dedi ki:
23 Mart 2016, 22:06
Katre: Cennetteki en berrak demekmiş. Rus ismi gibi ama farklı , modern ve anlami güzel

ruh dedi ki:
23 Mart 2016, 22:08
Dünya’da çok güzel 😊 hem kız hem erkek ismi olarak kullanılabiliyor

Elif dedi ki:
24 Mart 2016, 16:08
Dua❤ Hatıra ❤ Ebrar ❤ Nurhayat ❤ nurperi ❤ Gülperi

zeynep dedi ki:
28 Mart 2016, 12:53
Oglan bebek ismi: Rodos

pinar dedi ki:
05 Nisan 2016, 02:07
Benim kızım var (Okyanus) ismi ama bir tane daha olsaydı AYSİRA ESİLA AVŞA 3den birini koyardım. Bu arada Kızımın ismini kimse koymasın. .benim kızım tek en azından bulunduğum şehirde eminim ki bir tane

pinar dedi ki:
05 Nisan 2016, 02:10
Elfida

pinar dedi ki:
05 Nisan 2016, 02:11
Nazende guzel

nihal dedi ki:
05 Nisan 2016, 13:07
Sare pera inci laren bunlardan ikisi ama hangisi kararsızım

mustafa dedi ki:
05 Nisan 2016, 14:03
Elvin isminin kökeni hakkında kesin bilgisi olan var mı? Acil cevap bekliyorum kızımın doğmasına az kaldı

buse dedi ki:
11 Nisan 2016, 21:11
Bir kızım var adı özgebuglem ve ikinci cocugumu bekliyorum ama hiç bir isim kızımın isminden daha güzel gelmiyor çok kararsız im 🙁

esila dedi ki:
12 Nisan 2016, 19:14
Ben size yardımcı olabilirim:)
1-Hale(çok güzel bir isim tavsiye ederim)
2-Ecrin(çok tatlı bir isim…)
3-Ece(çok havalı bir isim)

1-Berkay(buda çok havalı)
2-Yusuf(güzel…)
3-Ömer(tatlı…)

esila dedi ki:
12 Nisan 2016, 19:16
Arkadaşlar Sevdenaz`da güzel havalı ve hoş bir isimdir. 🙂

Füsun dedi ki:
14 Nisan 2016, 18:57
Kızımız olursa zümra,oğlumuz olursa kayra koymayı düşünüyoruz bebegimizin adını sizce güzel mi

Esra dedi ki:
16 Nisan 2016, 02:43
Kizimim ismi MELCE☺

Betül dedi ki:
19 Nisan 2016, 19:37
Güzel olmuş B-)

Izra dedi ki:
19 Nisan 2016, 21:21
Erkay:)

Nurettin dedi ki:
20 Nisan 2016, 22:07
Kızım oldu çok şükür şimdi beş buçuk aylık ismi fatma Betül.. Gamzeli ela gözlü bi kızım var dünya bi yana Betül bir yana

Nurettin dedi ki:
20 Nisan 2016, 22:18
kızımın ismi Betül

Ajda dedi ki:
24 Nisan 2016, 20:22
KIZIM OLURSA………BANU
OĞLUM OLURSA………ALPER

Serkay dedi ki:
01 Mayıs 2016, 07:20
Kız olursa: sare, deniz, derin, beren, damla, aslı, defne, duru, ceren, nehir

Erkek olursa: aras, toprak, bulut, berkay, erdem, kenan, emre

Seçenek çok biliyorum ama hepsi de güzel isimler. Allah aşkına farklı olacak diye ismi söylerken ıkınarak çıkartılan seslerden bi vazgeçin artık

EVİNDAR dedi ki:
01 Mayıs 2016, 19:39
Bizim ailede çok güzel isimler var!!!!!
KIZ
Buğlem çevan
Yağmur
Berjin
Dicle
Viyan
Arin
Sevin
Helin
Sonya
Zelal
Ben Evindar

ERKEK
Dewran
Eymen
Sabrullah
Nasrullah
Ayat
Ayaz
İsrafil
Mikail
Cebrail
Valla ciddiyim ama Azrail yok😂

Dahada var ama benden bu kadar…..
Eğer yardımcı olabilirsem çok mutlu olurum…..😊😊😊😊😊

hacer dedi ki:
18 Mayıs 2016, 00:42
Kızım ADA oğlum ARDA

samet dikyokuş dedi ki:
19 Mayıs 2016, 15:35
Butun isimler cok guzel …

murat dedi ki:
20 Mayıs 2016, 02:41
Suedanur

Efser Gaye dedi ki:
22 Mayıs 2016, 00:16
İsmim Efser Gaye. Efser üseksiel bir isim bu nedenle annemle babam zorluk çekmemem için böyle düşünmüşler. İsmime bayılıyorum. Bu arada efser taç demek.

Ersin dedi ki:
22 Mayıs 2016, 00:22
Kizim olucak allah nasip ederse isimde zorlaniyoruz sizce ne koyabiliriz

Özcan dedi ki:
22 Mayıs 2016, 20:59
(Farsça) Kardan, kar ile ilgili.Tertemiz, kar gibi beyaz.

Elçin dedi ki:
01 Haziran 2016, 14:50
2 aylık hamileyim kızım olursa ismi AYZA olacak anlamı ay gibi güzel yüzlü kız 🙂 sizede tavsiye ederim.

Hasene dedi ki:
02 Haziran 2016, 21:22
Ejda benim kizimin ismi

merve dedi ki:
11 Haziran 2016, 23:31
Benimde allahın izniyle bir kızım olcak 10 gün sonra adını belis asel koymayı düşünüyoruz

Betül dedi ki:
12 Haziran 2016, 18:34
Ismimden gayet memnunum ama kuzenimin ismi acelya

Gülender dedi ki:
16 Haziran 2016, 00:27
Gece güneş

Aybike dedi ki:
17 Haziran 2016, 15:04
Almila koyabilirsiniz. 1 yaşındaki kızımın ismi

Ihsan dedi ki:
21 Haziran 2016, 23:08
Kız bercem
Erkek musab

Ihsan dedi ki:
21 Haziran 2016, 23:10
Çok güzel isimler

Dry dedi ki:
23 Haziran 2016, 10:17
Benim kızımın adı İKLİMA cennette esen ılık rüzgar demek hz adem in ilk kızının ismi yani ilk kız çocuğu ismi.

Amer dedi ki:
25 Haziran 2016, 13:49
Kız isim Linar olabilir mi? (by the way I’m from Macedonia and I found this name from a Syrian mother)

Mine dedi ki:
26 Haziran 2016, 16:39
Gupse cerkez kiz isimidir bu yuzden deyisik gelmis olabilir, turk isim degil yani.

Özgem dedi ki:
02 Temmuz 2016, 21:34
BERFU ismi çok güzel bence anlamı da kar tanesi 💟

Afet dedi ki:
05 Temmuz 2016, 22:44
Bence Lavinya ismi cok guzel anlami cicek hava su ve guzllik.

Tuğrul dedi ki:
11 Temmuz 2016, 13:37
elif aras
elçin ateş
eylül tuğrul
ecrin Ömerhan
gökçe gökhan

BirAnne dedi ki:
16 Temmuz 2016, 12:50
Kızımın adı Nisa
Oglumun adı Ensar-Efe
Rabbim bir evlat daha nasip ederse
Elif-Lena
Miran-Bedri
Olur İnşallah

Işılsu dedi ki:
17 Temmuz 2016, 17:25
Kızınız olursa ışılsu koymanızı tercih ederdim
Işılsu: parlayan su

Gerçekte ismim Işılsu

Beyza dedi ki:
22 Temmuz 2016, 00:35
Kızım.olursa isim ecesu erkek olursa eymen mert

Sacide dedi ki:
25 Temmuz 2016, 13:12
Bence Defne ve Mete koymalısın bende Mete düşünüyorum

Süheyla dedi ki:
26 Temmuz 2016, 04:01
sizlere kizimin adi ilham olsun genc anneler
MELINA

Camia dedi ki:
01 Ağustos 2016, 21:56
Elvin👍

ferdi dedi ki:
02 Ağustos 2016, 21:55
Güzel kız ismi yazar mısınız benim kızım olucakta kararsızım

Nur dedi ki:
03 Ağustos 2016, 18:15
Gupse çerkesce bi isimdir. Cerkes olmadiginiz icin beğenmemeniz ve anlamamaniz gayet normal. Ama en azindan saygi duymalisiniz.

Alpin Asiye ( kız ismi ) dedi ki:
07 Ağustos 2016, 02:19
Kızımın adı Alpin , anlamı Alp dağlarında yetişen dağ çiçeği adı .

Özge dedi ki:
09 Ağustos 2016, 02:18
Çok kararsızım.. Defne mi? Melis mi?

Betül dedi ki:
12 Ağustos 2016, 21:55
Gupse cerkes ismi ve turkiyede yasayan bircok cerkes var 🙂

ELİF NUR dedi ki:
28 Ağustos 2016, 19:22
Benim bir arkadaşımın adı Periza anlamı da peri kızı demek isteyenler bu ismi de koyabilir benim hoşuma gidiyo açıkçası

Sare dedi ki:
30 Ağustos 2016, 00:41
Beste hanım, bilgıniz yoksa yorum yazmayın. Ne zamandır SARE ısmı put anlamına gelir?
Hz. İbrahimin hanımının ısmı……

Safiye dedi ki:
06 Eylül 2016, 00:34
Safiye mi sayfiyemi çünkü daha önce hiç safiyye diye bir isim duymadım benim ismimde safiye de ondan sorma ihtiyacı duydum

Zeynep dedi ki:
07 Eylül 2016, 10:02
Kızımın adı Ebrar Eyşan
Ebrar(hayır sahibi,hayırlı kul)
Eyşan(güzel kadın,şanı yüksek)

Gökçen dedi ki:
18 Eylül 2016, 00:36
Kizimin ismi Hazar kendi ismimde guzel Gökçen

Riza dedi ki:
22 Eylül 2016, 00:09
Kızımız olacak 3 ay sonra allahın izni ile birsiru fikir e ihtiyacımız var..

Seray dedi ki:
29 Eylül 2016, 19:14
Kız olursa roksen veya rahşan

Menderes dedi ki:
30 Eylül 2016, 23:45
Merhabalar
Kiz ismi olarak erva:peygamberimizin halasinin ismi şura, aden
Erkek olursa:yusuf islam oglumun ismi

Tuğba dedi ki:
04 Ekim 2016, 11:02
Kız olursa:ZÜMRA Erkek olursa:YUSUF ALİ

nurcan dedi ki:
09 Ekim 2016, 07:47
Merhaba batin karın bölgesi demek benim oğlumun adı Baatın Alp Allah in 99 isminden biri böyle koyarsanız daha anlamlı olur

Ümit dedi ki:
15 Ekim 2016, 22:13
Yorumlarda daha güzel ve daha çok isim varmış… 😉😉

Ümit dedi ki:
15 Ekim 2016, 22:26
Bunlar çok güzel isimler… 😉😉

Esra dedi ki:
23 Ekim 2016, 13:56
Ecrin nisa guzelmi lütfen cevap
Dilasude
Hatice Kübra
Buse
De var ama ecrin nisa dusunuyorum guzelmi iki oğlum var
Harun ikincisi
Muhammet Ensar guzelmi kizima isim???

Tuğba dedi ki:
01 Kasım 2016, 19:52
Benim kuzenim o ismi koydugundan ben koyamiyorum ama cok begendigim bir isim..:)

nefes dedi ki:
02 Kasım 2016, 12:19
benim kizimin adi AYBENIZ Ay yuzlu demek ikinci ismi rabia

İyi biri dedi ki:
06 Kasım 2016, 14:26
Çok güzel

sesli chat dedi ki:
12 Kasım 2016, 15:04
çok güzel isimler paylaştığın için teşekkür ederim hocam eline sağlık

Sıradan biri dedi ki:
17 Kasım 2016, 15:13
Allah aşkına çocuklarınza vermeyi düşündüğünüz isimleri önce bi araştırın…
‘Araştırın’ derken 3-5 uyduruk siteye bakın demiyorum; kitaplardan araştırın veya bilgili kişilere sorun.

Mesela ZÜMRA…
Zümra iddia edildiği gibi ‘güzel, cesur, ahlaklı, bilgili kadın’ anlamına gelmez.
Zümra aslında Türkçemize Zümre olarak geçmiş olan kelimenin Araplar tarafından kullanılan biçimi.
Zümra/Zümre ‘grup, topluluk, cins’ demektir.

BUĞLEM…
Isim siteleri bu ismin ‘Cennet’i müjdeleyen melek’ ve ‘bereketli bulut’ anlamlarına sahip olduğunu iddia ediyor.
Buğlem esasen güvenilir hiçbir kaynakta geçmez. Büyük ihtimalle hiçbir anlama sahip değildir yani.

BELINAY…
Belinay kesinlikle ‘Peygamber çiçeği’ veya ‘ayın gölün yüzeyine yansıması’ gibi bir anlama sahip değil!

Belinay esasen bu 2 anlama sahip:

 1. Korku saçan ay
  Belin eski Türkçe’de ‘korku, ürkü’ demek.
  Belinay da böylelikle ‘korku saçan ay’ demektir.
 2. Bölünen ay
  Belinay belinmek + ay kelimelerinden oluşuyor.
  Belinmek eski Türkçe’de ‘bölünmek’ demektir.
  Belinay da böylelikle ‘bölünen ay, ay gibi bölün’ gibi bir anlama sahiptir.

Ve daha birçok isim daha…

Demet dedi ki:
21 Kasım 2016, 11:56
Balımnaz

Derya dedi ki:
02 Aralık 2016, 19:44
Ogkumun adi :)Göktuğ ege

Kiza ise .Öykü bade . Erva derin.
Inci neva. Elif duru

Yazgül dedi ki:
08 Aralık 2016, 21:25
7yasinda oğlum var onun ismi efekaan şimdi bi kızım olucak onun isminide Elizan koymayı düşünüyorum

Balım dedi ki:
12 Aralık 2016, 22:32
Beyza ismi cok sade bir isim

Zeyneb dedi ki:
15 Aralık 2016, 01:29
Anne adayları bebeklerinize güzel isim koymak isteyebilirsiniz. Ama isim koyarken dikkat etmelisiniz. Belinay esila cemre irem aleyna beliz elis eliz ceylin vb. Bunun gibi bir sürü isim… bunlar ve bunun gibi birçok isim konulmaması gereken isimler. Oysa ki kezban da Kur-an da geçiyor. Ama anlamı yalancı. Kur-an da geçiyor diye her ismi koymamak gerek. Öyleyse kezban ida koyun. Bunlar benim tavsiye ve düşüncelerim…
Erkek: Tuğra, tuğtekin, abdulbatin, habil talha,bilge kağan, yaser: “şehit oğlu şehit”, revaha: Peygamber Efendimiz (s.a.v) in şairi.
Kiz: Hafsa(Peygamber Efendimiz (s.a.v) in eşi ve hz. Omer in kızı tusem, kayla, maria:
Peygamber Efendimiz (s.a.v) in eşi ve ismi değiştirilmemiştir, ikra, nursima

asya dedi ki:
20 Aralık 2016, 19:45
İyiki güzel isimler varmış

Mnrg dedi ki:
23 Aralık 2016, 17:11
Harika isimler

Meral dedi ki:
25 Aralık 2016, 17:26
Guzel kizimin adi ECENUR
Ikiz ogullarimin isimleri de

BATUHAN & BERKAY

aslı dedi ki:
26 Aralık 2016, 00:10
Merhaba 1 haftalik anneyim..ikiz bebeklerim oldu…isimleri İZ ve GECE

Cigdem dedi ki:
27 Aralık 2016, 06:47
Cok yanlis isimler keske koymasaydiniz Harita isim bile degil bunlar

Cigdem dedi ki:
27 Aralık 2016, 06:48
Asli hanim

cehalet ayıp dedi ki:
28 Aralık 2016, 00:02
internetten rastgele bulduğunuz isimleri yazmışsınız ama bir çoğu hem saçma sapan isimler hem de anlamları yanlış. keşke önce doğru düzgün araştırıp da koysaydınız şu sayfaya bunları. yorumlarda da bazı kişilerin çocuklarına verdikleri isimleri görünce üzüldüm çocukları adına ve onların cehaleti adına.

LiLiANA dedi ki:
06 Ocak 2017, 12:50
Aymira ismine Almina uyar

Eray dedi ki:
08 Ocak 2017, 09:56
Neden bir Türk olarak çocuğunuzun isim’ini arapça yada farsça koymak istiyorsunuz? Türk

Esra dedi ki:
08 Ocak 2017, 17:59
Bence ziyan etmişsin 3 kızının adına yazık zehralar ayseler tugbalara zeyneplere ne olmuş

İLEYDA dedi ki:
12 Ocak 2017, 09:13
Yorumları okudukça gülüyorum çocuklarınıza niye saçma sapan isimler koyarsiniz anlamam. Neymiş modern isimmis neymiş kimsede yok mus neymiş değişikmiş hahahah

Tugra dedi ki:
17 Ocak 2017, 01:59
Benim oglumun adı tuğra. Henuz cinsiyeti belli degil ama yoldaki bebegim kiz olursa ece naz (cok narin kibar) erkek olursa sarp dusunuyorum. Illa kardeslerin isimleri uyumlu olmasi sart degil bence.degisik degisik cümleler koymayin cocuklarinizin isimlerini diye düşünüyorum…..

Oguzhan dedi ki:
17 Ocak 2017, 23:00
Ertuğrul mükembel bi isim bence bebegınızı hep bebek kalacakmıs gıbı düşünmeyin

Ela dedi ki:
05 Şubat 2017, 12:36
Kürtçede güzel kadın anlamında

Ela goz dedi ki:
08 Şubat 2017, 21:01
Benim kızım olursa dora şu
Oğlum olursa mert

INŞALLAH OLUR

Irem zehra kurt dedi ki:
12 Şubat 2017, 19:38
Cok guzel koymussun ama ben iz ismini pek anlayamadim😂😂😂

Yaren dedi ki:
18 Şubat 2017, 16:10
Erkek isimleri hangisi sizce?
Melik-duha
Kayra
Aliyar
Beyazit’dan vazgectim anlami beyaz it, yezit in babasi imis???
Onerilerinizi bekliyorum baska isimde olabilir

aslı akçin dedi ki:
24 Mart 2017, 12:20
merhaba benimkızımın adı kesinlikle kimnederse desin “yaprak olucak ” egecanla efecan olacak ikizlerimin adıda diğerlerinin adıdaumutla ateş olacak birdeşafak vardefne varbirdeneanlamageliyor fırtınavarbirde birazcık alevgibileramaolsunlarbakarımben kafkaskadınyım eveallah.

aslı akçin dedi ki:
24 Mart 2017, 12:32
kendine güveniolmazmış teyzemin y harfiyle başlyançocuğunun kendinegüveni yok doğru ya neyapacağım ben şimdi

aslı akçin dedi ki:
24 Mart 2017, 12:38
iki tane ikiz erkek yuh olsun yani isim koymak annesinin hakkıdır . hiçminnetimolmaz ki.

Sümeyye dedi ki:
24 Mayıs 2017, 21:33
Sümeyye islam uğruna ilk şehit olan kadın

nisa dedi ki:
31 Mayıs 2017, 04:54
EFKAN İSMİ MÜKEMMEL BİR İSİM . KIZ OLURSADA ASEL KELİME ANLAMI İSE CENNETE AKAN BAL IRMAĞI

hilal dedi ki:
05 Haziran 2017, 13:52
isimler çok güzel ben de kardeşim için bakıyorum

önerican dedi ki:
13 Haziran 2017, 16:50
ben DALYA ve MİRA yı çok beğendim fakat DENİZ kız içinde erkek içinde en sevdiğim isim 😀

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir